Informujemy, że ostatnia narada koordynacyjna w 2018 roku odbędzie się dnia 20.12.2018 r. Sprawy na ostatnią naradę należy złożyć do dnia 14.12.2018 r. do godz. 16.00.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZGŁASZANIA PRAC DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Informujemy, iż przy internetowym zgłaszaniu prac geodezyjnych od dnia 10 lipca 2017 r. można korzystać z nowych celów lub zakładanych wyników prac:

INNA MAPA DO CELÓW PRAWNYCH

MAPA Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

MAPA Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ / LEŚNEJ

PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW

MAPA Z PROJEKTEM SCALENIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

PROJEKT WYMIANY GRUNTÓW

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH / WYZNACZENIE PKT. GRANICZNYCH

 

W celu usprawnienia obsługi ww. celów zwracamy się z prośbą do Wykonawców by poprzez komunikator GEOPORTAL-u przesyłali informację dotyczącą przygotowania wykazu materiałów do wykorzystania oraz wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Jednocześnie informujemy, iż wygenerowany wykaz materiałów zawierać będzie informacje dotyczące opracowań zgłoszonych po 2003 roku. Informacje o wcześniejszych opracowaniach będą załączone w osobnym pliku (szkic przeglądowy w formacie PDF)

Kopie materiałów zasobu (m.in. kopie opracowań archiwalnych) będą udostępniane Wykonawcom po wcześniejszym przeanalizowaniu materiałów zasobu i złożeniu zgłoszenia uzupełniającego w formie papierowej.

 

W celu poprawnego wygenerowania danych prosimy o jednoznaczne i poprawne określanie zakresu opracowania (dotyczy wszystkich zgłaszanych prac)

KOMUNIKAT

    Informujemy, że dane do internetowych zgłoszeń geodezyjnych można wygenerować w terminie 14 dni od daty opłaty zgłoszenia. Po tym okresie danych nie będzie można wygenerować (pozostaje jedynie możliwość pobrania wcześniej przygotowanych materiałów). W związku z powyższym prosimy pamiętać o generowaniu danych na bieżąco w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.  

Podkategorie