UWAGA GEODECI !

Od 1 stycznia 2017 r. wracamy do kompletowania operatów jednostkowych w teczkach tekturowych.

Można już testować Geoportal Powiatu Legionowskiego

INFORMACJA

 

  W związku z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137, 1433 ), § 9.1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1938 ) oraz § 9.1 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2028 ) prosimy o uzupełnianie dokumentacji przekazywanej do PZGiK danymi umożliwiającymi zasilanie powiatowej bazy danych obiektów topograficznych, a także bazy danych GESUT, według poniższego.

 

Do pobrania:

Tabela do założenia BDOT500 - arkusz excel ; format pdf
Tabela do założenia GESUT - arkusz excel ; format pdf