Zmiany dotyczące prowadzeniu mapy zasadniczej w postaci numerycznej

 

     Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. nastąpiły zmiany w numerycznej strukturze baz danych miasta Serock, gmin: Serock oraz Wieliszew. Zmiany zostały podyktowane potrzebą doprowadzenia baz do postaci zgodnej z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028) oraz rozporządzeniem  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r.  w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938). 

     W związku z powyższym, w przedmiotowych gminach zmianie ulega format danych dla wydawanych plików wsadowych. Treść baz danych BDOT500 i GESUT będą stanowiły oddzielne pliki obiektowe. Treść baz danych EGIB będą stanowiły dane z warstw nie będące obiektami (jak dotychczas).

   Jednocześnie informujemy, że do końca stycznia 2016 r. ustanowiono okres przejściowy dla wydawanych plików wsadowych. Wspomniane pliki będą wydawane w dotychczasowym formacie i dotychczasowym rozwarstwieniu (Ewidencja, Sytuacja, Uzbrojenie, Uzg_proj, Osnowa i Rzeźba). Dodatkowo będą dołączane pliki obiektowe BDOT500 i GESUT (ze szczątkową treścią wprowadzoną w okresie 01.01.2016 - 31.01.2016). W okresie przejściowym a także po tym okresie do PODGIK będą przyjmowane jedynie pliki wsadowe modyfikujące obiektowe BDOT500 i GESUT oraz katalog warstw bez obiektów Ewidencja w postaci pliki zmodyfikowanego.

W przypadku jakichkolwiek zapytań prosimy o kontakt pod numer: 22 764 01 02