Informacja w sprawie powiatowej bazy GESUT

 

W nawiązaniu do przepisów (§5 oraz §10.1.2) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, przypominamy o konieczności przekazywania na narady koordynacyjne kompletnej dokumentacji umożliwiającej zasilenie Państwa projektami powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.