Umowa dotycząca zgłaszania prac drogą elektroniczną

Poniżej został udostępniony druk umowy na korzystanie z serwisu znajdującego się w domenie internetowej, pod adresem: https://powiat-legionowski.geoportal2.pl .

Umowa jest skierowana do Wykonawców geodezyjnych, którzy poprzez jej podpisanie i dostarczenie do tut. PODGIK uzyskują możliwość:

  • przekazywanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
  • przeglądanie przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego zgłoszonych prac wraz z ich statusami,
  • pobieranie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego po zarejestrowaniu zgłoszenia i wygenerowaniu wytycznych,
  • wysyłanie danych przez wykonawcę (wyników prac geodezyjnych, potwierdzenia opłat).
umowa dotycząca zgłaszania prac drogą elektroniczną (druk) doc pdf