Drukuj

Umowa dotycząca zgłaszania prac drogą elektroniczną

Poniżej został udostępniony druk umowy na korzystanie z serwisu znajdującego się w domenie internetowej, pod adresem: https://powiat-legionowski.geoportal2.pl .

Umowa jest skierowana do Wykonawców geodezyjnych, którzy poprzez jej podpisanie i dostarczenie do tut. PODGIK uzyskują możliwość:

umowa dotycząca zgłaszania prac drogą elektroniczną (druk) doc pdf