KOMUNIKAT

    Informujemy, że dane do internetowych zgłoszeń geodezyjnych można wygenerować w terminie 14 dni od daty opłaty zgłoszenia. Po tym okresie danych nie będzie można wygenerować (pozostaje jedynie możliwość pobrania wcześniej przygotowanych materiałów). W związku z powyższym prosimy pamiętać o generowaniu danych na bieżąco w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.