KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZGŁASZANIA PRAC DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Informujemy, iż przy internetowym zgłaszaniu prac geodezyjnych od dnia 10 lipca 2017 r. można korzystać z nowych celów lub zakładanych wyników prac:

INNA MAPA DO CELÓW PRAWNYCH

MAPA Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

MAPA Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ / LEŚNEJ

PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW

MAPA Z PROJEKTEM SCALENIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

PROJEKT WYMIANY GRUNTÓW

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH / WYZNACZENIE PKT. GRANICZNYCH

 

W celu usprawnienia obsługi ww. celów zwracamy się z prośbą do Wykonawców by poprzez komunikator GEOPORTAL-u przesyłali informację dotyczącą przygotowania wykazu materiałów do wykorzystania oraz wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Jednocześnie informujemy, iż wygenerowany wykaz materiałów zawierać będzie informacje dotyczące opracowań zgłoszonych po 2003 roku. Informacje o wcześniejszych opracowaniach będą załączone w osobnym pliku (szkic przeglądowy w formacie PDF)

Kopie materiałów zasobu (m.in. kopie opracowań archiwalnych) będą udostępniane Wykonawcom po wcześniejszym przeanalizowaniu materiałów zasobu i złożeniu zgłoszenia uzupełniającego w formie papierowej.

 

W celu poprawnego wygenerowania danych prosimy o jednoznaczne i poprawne określanie zakresu opracowania (dotyczy wszystkich zgłaszanych prac)