Druki do pobrania:

 

1 arkusz spisowy budynku (druk) doc odt pdf
2 arkusz spisowy budynku (opis) doc odt pdf 
3 BDOT500 - Tabela (metryka do szkicu) xls   pdf
4 GESUT - Tabela (metryka do szkicu) xls   pdf
5 wniosek o uwierzytelnienie dokumentów (druk) doc odt pdf
6 wniosek o udostępnienie materiałów (druk) xls   pdf
7 wniosek o wypis / wyrys xls ods pdf
8 wykaz zmian dla budynku doc odt pdf
9 wykaz zmian dla budynku doc odt pdf
10 Zgłoszenie prac geodezyjnych doc odt pdf
11 Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków doc odt pdf
12 ZUD uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB (P1)     pdf
13 ZUD uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rej., kart., skor., wyk., zest. tworzonych na podstawie baz danych EGiB (P2)     pdf
14 ZUD uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości (P4)     pdf
15 ZUD Wniosek o dokonanie koordynacji dokumentacji projektowej doc odt pdf