Programy i pliki do pobrania:

 

1 Program TransPKT (konwersja współrzędnych W-75 -> 2000 i 2000 -> W-75) zip
2 Pliki parametrowe do konwersji punktów - plik_param_75_do_2000.wsp.txt txt
3 Pliki parametrowe do konwersji punktów - plik_param_2000_do_75.wsp.txt txt
4 DZIALKI - folder EWMAPY (wzorzec katalogu Działki)  zip
5 KONTURY - folder EWMAPY (wzorzec katalogu Kontury)  zip
6 UZYTKI - folder EWMAPY (wzorzec katalogu Użytki) zip
7 OPERATYfolder EWMAPY (wzorzec katalogu Operaty) zip
8 WARSTWY folder EWMAPY (wzorzec rozwarstwienia) zip
9 LINIE SYMBOLE GENERATORY DEFINICJE - pliki konfiguracyjne EWMAPY (biblioteki linii i symboli, generatory) zip
10 OPIS PLIKU WSADOWEGO - filtr dla pliku wsadowego EWMAPY  zip