GEOPORTAL - Zgłaszanie prac

Informujemy, iż niżej wymienione cele lub wyniki zgłaszanych prac są WYŁĄCZONE z automatycznej obsługi zgłoszeń. Prosimy zatem, aby zgłaszać prace w sposób tradycyjny.

 

INNA MAPA DO CELÓW PRAWNYCH

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MAPA Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

MAPA Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ / LEŚNEJ

PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW

MAPA Z PROJEKTEM SCALENIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

PROJEKT WYMIANY GRUNTÓW

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH / WYZNACZENIE PKT. GRANICZNYCH

ZAŁOŻENIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

Prosimy również, aby przy wypełnianiu zgłoszenia internetowego:

- w pkt. 13 NAZWA OBIEKTU wpisywać Miejscowość, obręb oraz numer działki / działek 

W celu ujednolicenia proszę o wprowadzanie danych w formie:

MIEJSCOWOŚĆ OBRĘB NR DZIAŁKI – w przypadku m. Legionowo oraz m. Serock

tj. Legionowo obr. 30 dz. 85

Serock obr. 10 dz. 30

 

MIEJSCOWOŚĆ NR DZIAŁKI – w przypadku gmin

tj. Wierzbica dz. 40

Wieliszew dz. 20

- w pkt 15b zaznaczać automatyczną generacje DOO, co pozwoli na automatyczną obsługę zgłoszenia.

Informujemy również, iż dla części obszaru gminy Jabłonna i Nieporęt generowane dane dot. mapy zasadniczej będą niepełne. Spowodowane jest to prowadzeniem na  tych obrębach mapy  w postaci hybrydowej (wektorowo-rastrowej),  przez co brak jest automatycznego wygenerowania danych rastrowych.

GM. JABŁONNA:

Jabłonna, Boża Wola, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Jabłonna PAN, Józefów II, Rajszew (część), Suchocin, Wólka Górska

GM. NIEPORĘT:

Nieporęt, Białobrzegi, Czarna Struga, Michałów Grabina (część), Rynia, Stanisławów Pierwszy (część), Zegrze Płd. Rybaki (część)


 

Umowa dotycząca zgłaszania prac drogą elektroniczną

Poniżej został udostępniony druk umowy na korzystanie z serwisu znajdującego się w domenie internetowej, pod adresem: https://powiat-legionowski.geoportal2.pl .

Umowa jest skierowana do Wykonawców geodezyjnych, którzy poprzez jej podpisanie i dostarczenie do tut. PODGIK uzyskują możliwość:

  • przekazywanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
  • przeglądanie przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego zgłoszonych prac wraz z ich statusami,
  • pobieranie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego po zarejestrowaniu zgłoszenia i wygenerowaniu wytycznych,
  • wysyłanie danych przez wykonawcę (wyników prac geodezyjnych, potwierdzenia opłat).
umowa dotycząca zgłaszania prac drogą elektroniczną (druk) doc pdf

Podkategorie